slampoetry

Za finančnú podporu v r. 2012 ďakujeme
Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig
a Nadácii otvorenej spoločnosti